Kültür ve Sanat İlişkisi Nedir?

  • 1 month ago
  • 0

Kültürü oluşturan temel öğelerden birisi sanattır. Bir duygunun, niteliğin ya da tasarımın belli yöntemlerle yaratılması ya da belirtilmesi sanat olarak tanımlanabilir. Sanatın ortaya konması için özgür bir ortamın bulunması gerekir. Özgürlük olduğu sürece sanatçı özgür düşünerek eserini yaratabilir. Bu sayede bulunduğu toplumların gelişmesi mümkün olabilir.

Sanat ve sanatçıya değer verilmeyen ortamlarda sanatın gelişmesini istemek ve beklemek boşa kürek çekmektir. Bir sanatçı gördüğü değer ve ilgi oranında becerilerini ve sanatını gösterebilir. Bir anlamda sanatçıya ve sanata uygun ortam yaratılırsa sanatın gelişmesi sağlanabilir. Sanat için kültürün bir ürünüdür denilebilir.

Kültür ve sanat nasıl kazandırılır? Bu durum genel forum sitesi sayesinde artık çok kolay hale geldi. Nitekim kültürel ve sanatsal bilgilere bu forumlar üzerinden kolaylıkla ulaşılabilirken, aynı zamanda faaliyetlerde paylaştıkça daha geniş kitlelere ulaşacaktır.

Geçmişte İslam ve Hıristiyan dünyasında resim sanatına karşı konu ve çizim açısından bazı sınırlamalar ve yasaklar getirilmiştir. Bu yüzden resim sanatının gelişimi aksamıştır. Bu dönemlerde ünlü ressamların bazı eserleri galerilere alınmamıştır. Günümüzde ise bu ressamların aynı eserleri dünyadaki en iyi eserler arasında gösterilmektedir.

Sanat Kültürü Temsil Eder

Sanatın gelişebilmesi için kültürün içindeki değer yargıları, idarecilerin anlayış ve tutumları, yasal düzenlemeler ile toplumun kültür ve bilgi düzeyi sanatçıyı destekleyecek düzeyde olmalıdır. Toplumda bulunan bireylerin sanata ilgi göstermeleri, sanat etkinliklerini izlemeye eğilimleri de sanatın gelişimine ve yaygınlaşmasına etki edecektir. Sanat kültürün vazgeçilmez bir öğesi olsa da kültürü temsil eden, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayan yine sanattır.

Bir sanat eserinin ortaya konması belli bir kültür içinde yetişmiş sanatçı tarafından gerçekleştirilir. Dolayısıyla oluştuğu kültürün özelliklerini taşır ve daha ileri nesillere taşır. Bu etken kültürün devamlılığını sağlar. Siz de sanata dair kendi çalışmalarınızı bu bağlantıya tıklayarak paylaşabilirsiniz.

Kültür bir toplumun tarihi boyunca elde ettiği maddi ve manevi değerleri, duygu ve düşünce birliğini oluşturan tüm değerleri oluşturan düşünce ve sanat varlıklarını kapsar. Kültür kuşaktan kuşağa etkileşim ile taşınır. Bir sanat eserinin var olmasında toplumun kültür yapısının etkisi fazladır. Sanat toplumda özgür olmadığı takdirde gelişmesi zordur. Kültür de özgür olmadığı takdirde sanatın gelişimi mümkün olmaz. Sanat kültürden, insanlardan ve zamandan etkilenir. Bunların hepsini de etkiler. Bir sanat eseri onu yaratan toplumdan soyutlanamaz. Kültür ve sanat her zaman etkileşim halindedir. Kültür ve sanat hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız forumdenizini ziyaret edebilirsiniz.

önceki haber «
sonraki haber »

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir