“OECD ülkeleri arasında en düşük harcamayı yapan ülkeyiz”

  • 3 Months ago
  • 0

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ait Habertürk’e hususi açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin halk sigortacılığı ile en kapsamı geniş sağlık hizmeti sunan memleket konumunda olduğuna vurgu yapan sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemiz dışında Bir hayli ülkede tek istikametten sağlık harcaması artarken başka istikametten sağlık güvencesinin kapsamının daraldığına dikkat çekti. 

“Bugün itibariyle ilaçta yüzde 54, tıbbi cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100 dışa bağımlılığımız var” diyen bakanimiz Koca, senede 12 milyar dolarlık tek giderden bahsederek, en mühim stratejik hedeflerden birinin bunu yarıya indirmek olduğunu söyledi. 

Bakan Koca, “Yerli ve ulusal imalat hedeflerimizle, innovasyon hedeflerimizle, kendisinin ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve Türkiye’yi sağlıkta küresel rekabetin mühim tek aktörü haline getireceğiz. Yerelleşme kapsamında tek sonraki 5 sene içinde ilaçta 6.1 milyar, tıbbi cihazda 3.5 milyar TL’lik tek girdi sağlamayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. 

Şehir hastaneleriyle alakalı de bilgi veren bakanimiz Koca, “Türkiye’yi sağlık turizminde mühim tek marka haline getirmek konusunda, 30 bin nitelikli yatağı ile şehir hastanelerimiz çok mühim tek oyun üstlenecek. Şehir hastanelerimizi sağlık sistemimize entegre ettiğimizde küresel sağlık hizmet ağının mühim çekim merkezleri olacaktır” diye konuştu. 

“OECD ÜLKELERİ içinde EN DÜŞÜK HARCAMAYI YAPAN ÜLKEYİZ”

Türkiye’deki sağlık sistemini hayat ile karşılaştırdığımızda ne benzeri avantajlar görüyoruz? sağlık sistemimizdeki Bir hayli uygulama başka ülkeler tarafından misal gösteriliyor… Gelişmiş ülkelerle kıyaslar mısınız? 

Sağlık sistemlerinin başarısı değerlendirilirken iki esas ölçüt vardır. Kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik. Bu iki konuda Türkiye, AK Parti iktidarlarımız döneminde gerçekleşen dönüşümle misal tek muvaffakiyet sergiledi. İnsanımıza halk sigortacılığı ile en kapsamı geniş sağlık hizmeti sunan memleket konumundayız. Bir hayli sağlık göstergesinde gelişmiş memleket ortalamalarını yakalamış, bunu yaparken de gelişmiş ülkelerin sağlık harcamalarının çok altında tek maliyetle gerçekleştirmiş tek ülkeyiz. ülkemiz dışında Bir hayli ülkede tek istikametten sağlık harcaması artarken başka istikametten sağlık güvencesinin kapsamı daralıyor. Biz ise genel sağlık Sigortamızın geniş kapsamına rağmen, maliyetleri denetim edecek, verimliliği artıracak siyasetler izleyerek sağlık hizmetini nihayet derece ahenk gösteren ücret şartlarda sağlıyoruz.

GSYİH’dan cari sağlık harcamalarına ayırdığı pay açısından değerlendirildiğinde OECD ülkeleri arasında en düşük harcamayı yapan ülkeyiz. 2017 rakamları ile kamu-özel dahil, sıhhate ayırdığımız pay 4,2. OECD ortalaması 8,8. ABD’de bu nispet 17,2; Almanya’da ise 11,3.

TÜRKİYE’NİN KİŞİ BAŞI CARİ SAĞLIK HARCAMASI 1.200 DOLAR

Satın alma gücü paritesine göre kişi başı cari sağlık harcaması ABD’nin 10 bin dolar, Almanya’nın 5 bin 700 dolar. OECD ortalaması ise dört bin dolar. Biz ise 2017 rakamları ile kişi başı halk hususi dahil 1.200 dolar harcıyoruz. Bu civarindan düşük rakamlara rağmen, sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranıyla gelişmiş ülkeleri yakalamış durumdayız.

Gittikçe yükselen kronik hastalık yükü hasebiyle sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği bütün ülkeler açısından mühim tek sorun. Biz de gelecekte sağlık sistemimizi kuvvetli tutacak tedbirler alıyoruz.

Bir taraftan, sahip olduğumuz potansiyeli en randımanlı şekilde kullanarak sağlık sistemimizi kendisinin ihtiyaçlarını karşılayan ve sağlıkta küresel rekabet koşullarına hazır tek seviyeye taşıyacak adımlar atıyoruz. başka istikametten insanımızın yaşadığı çevre içinde sıhhatli ıslak almasını sağlayacak, sosyopolitik, sosyoekonomik ve sosyokültürel dönüşüm amaçlari belirleyerek ulusal hastalık yükümüzü azaltmayı amaçlıyoruz.

İLAÇTA YÜZDE 54, TIBBİ CİHAZDA YÜZDE 84, AŞIDA YÜZDE 100 DIŞA BAĞIMLIYIZ

HEDEF: 12 MİLYAR dolar degerinde GİDERİ YARIYA İNDİRMEK

Sağlık turizminde çok kıymetli avantajlara sahibiz. Bu imkanları randımanlı şekilde kullanarak dünyanın en iyi destinasyonlarından biri olacağız. Önümüzdeki 5 senede sağlık turizmi amaciyla ülkemize gelen hasta kisi sayısını 5 kat arttırmayı hedefliyoruz bu erken itibariyle ilaçta yüzde 54, tıbbi cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100 dışa bağımlılığımız var. senede 12 milyar dolarlık tek giderden bahsediyoruz. En mühim stratejik hedeflerimizden biri bunu yarıya indirmek. türk mali ve ulusal imalat hedeflerimizle, innovasyon hedeflerimizle, kendisinin ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve Türkiye’yi sağlıkta küresel rekabetin mühim tek aktörü haline getireceğiz.

“5 YIL İÇİNDE İLAÇTA 6.1, TIBBİ İLAÇTA 3.5 MİLYAR TL’LİK GİRDİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Türkiye, artık kendisinin ilacını, türk mali tıbbi aygıt ve cerrahi aletlerini üretecek. Ağustos 2019’da Bir takım türk mali aşılar kullanılmaya başlanacak. Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda yerlileşme mevzubahis olacak? türk mali tıbbi aygıt ve cerrahi aletlerin üretiminde hangi seviyedeyiz? Ne vakit kendisinin ürünlerimizi kullanıyor olacağız?

İlaç sektöründe yerlileşmeyi ve millileşmeyi çok önemsiyoruz. İlaç alanında başlattığımız millileşme çalışmalarını bütün sağlık ürünlerine yaygınlaştıracağız. nihayet amacımız ilaçta, aşıda, kan ürünlerinde, tıbbi cihazda kendisinin kendine yetebilen tek memleket olmak. bu erken ülkemizde tükettiğimiz her 100 kutu ilacın 80’ini ülkemizde üretiyoruz. ama bu rakam kıymet bazında F düzeyinde kalıyor. Stratejik ehemmiyeti ve katma değeri çok ürünlerin üretimini teşvik ediyoruz. Bugüne civarindan ilaçta üç milyar TL’nin üzerinde yerelleşme sağladık. Yerelleşme kapsamında tek sonraki 5 sene içinde ilaçta 6.1 milyar, tıbbi cihazda 3.5 milyar TL’lik tek girdi sağlamayı hedefliyoruz.

Yerli aşı ile alakalı da mühim adımlar atıyoruz. bütün imalat asamalarini ülkemizde gerçekleştirdiğimiz türk mali aşımız Yetişkin Tip Tetanoz-Difteri Aşısını 2019 Ağustos ayı itibarıyla teslim almaya başlıyoruz. Hepatit A, Hepatit B, Suçiçeği ve Kuduz Aşısının yerlileştirilmesi amaciyla İhtiyaç duyulan çalışmaları tamamladık. Antijenden bu yana ülkemizde üretilmesini sağlayacağız. Aşıda yerlileşmeyi 2023 seneye geldiğimizde bitirmek istiyoruz.

Elbette Yalnızca yeryüzünde var var olan ürünleri ülkemizde tekrar üretmek ile sınırlı kalmamalıyız. İnnovatif ilaç çalışmalarına da girmeliyiz. tertemiz molekül arama çalışmalarını da yürütmek zorundayız. bu konuyla alakali ülkemizin ağırbaşlı ilmi teşvik imkanları var. ülkemiz sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) eliyle bu araştırmaları ve araştırma neticesi keşiflerin ticarileşebilmesi amaciyla teşvikler vermeyi planlıyoruz. Girişimcileri ve yatırımcıları tek araya getirecek tek taban olarak, geliştirilmiş ürünlerin ticarileşme ve markalaşma süreçlerine destek olacak sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformunu (SEDAP) sektörün kullanımına açtık.

ŞEHİR HASTANELERİ İLE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ

2021’e civarindan sayıları 28’e ulaşacak var olan kent hastaneleriyle alakalı durum nedir? Şehir hastanelerinin sağlık turizmine de hizmet edeceği açıklanmıştı. Şehir hastanelerinden istenilen netice alınabildi mi? 

Ülkemize en modern sağlık tesislerini kazandırıyoruz, bunların tek bölümünü kendisinin bütçe imkanlarımızla yaparken tek bölümünü da halk – hususi işbirliği çerçevesiyle yapıyoruz. Şehir hastanelerinin, gelişmiş dünyanın eriştiği en iyi sağlık hizmetini sunacak mükemmeliyet merkezleri olmasını hedefledik. Şu anne civarindan Adana, Isparta, Mersin, Yozgat, Kayseri, Elâzığ, Eskişehir ve Manisa Şehir Hastanelerini hizmete açtık. 14 Mart’ta 3.704 yataklı Ankara Şehir Hastanesini açıyoruz. Bu sene içinde 3.577 yataklı Ankara Etlik ve 1.355 yataklı Bursa Şehir Hastanelerini de hizmete açacağız.

Şehir hastanelerini tek fırsata dönüştürüp, üniversitelerimizle birlikte, en modern teknolojinin, en ahenk gösteren mekanların, maksimum nitelikteki insan kaynağıyla birlikte vatandaşımızın hizmetine sunulduğu tek döneme geçmek istiyoruz. bu konuyla alakali İhtiyaç duyulan mevzuat altyapısını oluşturduk.

Türkiye’yi sağlık turizminde mühim tek marka haline getirmek konusunda, 30 bin nitelikli yatağı ile şehir hastanelerimiz çok mühim tek oyun üstlenecek. Şehir hastanelerimizi sağlık sistemimize entegre ettiğimizde küresel sağlık hizmet ağının mühim çekim merkezleri olacaktır. 

önceki haber «
sonraki haber »

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir